Mastering Creativity

I.S.M. School of Business and Economics (VU)

Mastering Creativity

Meer Info

De toekomst is een open vraag. Grensoverstijgende thema's zoals klimaatverandering, digitalisering en migratie zorgen ervoor dat steeds meer mensen worstelen met het vinden van een passende oriëntatie op onze realiteit. Wat zijn jouw idealen en overtuigingen? Wat is jouw visie op de toekomst? Hoe benut je jouw creatieve potentieel om jouw wereld vorm te geven?

De ongrijpbaarheid van de toekomst vraagt om middelen die ons helpen bij het begrijpen van de wereld om ons heen. Tegelijkertijd wil je in staat zijn om de mogelijke gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen voor te stellen, zodat het je in staat stelt om de samenleving vorm te geven. Daarvoor heb je middelen nodig die je leren jouw visies, principes en idealen om te zetten tot actie.

Om deze alternatieve werelden voor te stellen en innovatie in denken, leren en leven te stimuleren, is het begrijpen en toepassen van creativiteit onmisbaar.

Naast dat creativiteit je helpt om probleemoplossend te denken, wordt creativiteit ook gevormd door je persoonlijkheid. Het toepassen van creativiteit in privésferen is daarom ook van wezenlijk belang voor jezelf. Want wat wat is jouw stijl? Hoe leef je? Op wat voor manier ga je om met anderen? Dat uit zich op allerlei manieren in het alledaagse leven in bijvoorbeeld de kleding die je aantrekt, de films die je kijkt of de mensen waar je mee omgaat.

Samen met gastdocenten uit uiteenlopende disciplines zoals Eva Bartels (Multidisciplinaire kunstenaar), Laura van Steenbergen (Wetenschapper op kruispunt van biologie, neurowetenschappen en psychologie) en Joao Inacio (Creative Director van Dept Agency) ga je aan de slag om jouw eigen creativiteit te "masteren".

Voor wie?

Een aanvullend programma voor studenten van de UvA en VU (12 ECTS).

Wat je leert

  • Je kunt een theoretisch onderbouwde visie op creativiteit formuleren.
  • Je leert te reflecteren op ethische, sociale, culturele, wetenschappelijke en persoonlijke aspecten van creativiteit en op jouw maatschappelijke rol.
  • Je wordt je bewust van je eigen creatieve potentieel. Ook vind je nieuwe manieren om uitdagingen op te lossen en samenwerkingen op te richten.
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces door persoonlijke doelen op te stellen, te volgen en te evalueren.
  • Je kunt met en voor anderen werken. Ook leer je constructieve feedback te geven en te ontvangen.

Interesse in het honoursprogramma Mastering Creativity aan de VU?

Ik wil meedoen
Op de hoogte blijven van nieuwe opleidingen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Bedankt voor je inschrijving op onze nieuwsbrief!
We hebben je een mail toegestuurd met de bevestiging.
Oops! Something went wrong while submitting the form.