Durk Gardenier

Bestuur De Bildung Academie
Relatiebeheer Publieke Sector
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Concrete oplossingen voor complexe vraagstukken binnen de (semi) publieke sector

Durk Gardenier is een van de grondleggers van De Bildung Academie en lid van het dagelijks bestuur. Aan het begin van de oprichting is hij onder meer verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en begeleiding van de module Digitalisering in het Bildung Halfjaarprogramma.

Sinds begin 2017 is hij als Bildungadviseur betrokken bij het concreet oplossen van complexe vraagstukken voor opdrachtgevers binnen de (semi-)publieke sector. Dit doet hij door het geven van advies, ondersteunen in projecten en ontwikkelen van onderwijsprogramma's.

Focus op het maken van onderlinge verbinding en samenbrengen van perspectieven in de samenleving

Durk heeft onder meer als initiatiefnemer van het festival Overbruggen in Amsterdam een brug gebouwd tussen het mbo, hbo en wo met als doel om de vaak gescheiden onderwijsgroepen tijdens hun studie al bij elkaar te brengen. Ook is hij met de Gemeente Amsterdam betrokken geweest bij de totstandkoming van het leiderschapsprogramma Ambassadeurs van Amsterdam. Dit is een programma dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van Amsterdamse jongeren en het creëren van een community.

Sinds het afronden van zijn studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, ondersteunt Durk Gardenier (semi-)publieke organisaties met het integreren van Bildung als ideaal, methode of organisatiewijze.

Vragen? We helpen je graag.