Over ons

Wat is Bildung?

Wat is Bildung?

Over de filosofie en wat Bildung voor ons betekent

Bildung is je actief, bewust en ethisch verhouden tot je zelf, de ander en de wereld. Het staat voor het ideaal dat mensen zich zo breed en volledig mogelijk ontwikkelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.

Wij hebben ons laten inspireren door het gedachtegoed van klassieke bildungsdenkers als Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) en Theodor Adorno (1903-1969), maar ook door hedendaagse denkers als Gert Biesta, Martha Nussbaum en Roman Krznaric.

"Ieder individu, afhankelijk van zijn behoeften en mogelijkheden en gebonden aan de grenzen van zijn kracht, moet de kans hebben zich te ontwikkelen volgens zijn innerlijke persoonlijkheid."

- Wilhelm von Humboldt (Gesammelte Schrifte I, p. 111)

Als Bildung is wat we missen, dan maken we zelf het alternatief

Het onderwijs raakt de essentie niet. Efficiëntie geeft te weinig diepgang, een massacollege te weinig verbinding. Is dit echt wat het is? Er moet meer in zitten dan we er nu uit halen.

In 2014 ontstond bij een groep studenten en docenten uit het hele land de urgentie om niet met dit gevoel rond te blijven lopen, maar er iets aan te doen. Een bottom-up initiatief van mensen met de wil om een positieve verandering binnen het onderwijssysteem teweeg te brengen. Op het grote verlangen naar meer ruimte binnen het onderwijs voor de ontwikkeling van mensen zagen we het antwoord in Bildung: je actief, bewust en ethisch verhouden tot je zelf, de ander en de wereld.

Ons mensbeeld

Wij geloven in de kracht en potentie van de mens. Ieder individu draagt mogelijkheden en talenten in zich die door bewuste en begeleide vorming kunnen worden ontdekt en ontwikkeld.

Wij zien de mens niet als een puur rationeel individu. Wij zien de mens als in de kern relationeel, die betekenis haalt uit het aangaan van uitdagingen en het vermogen tot waarnemen, denken, willen voelen en handelen in onderlinge verbondenheid ontwikkelt.

Deze potentie, of ik-kracht, in relatie tot anderen en de wereld, stelt ons in staat om bewust, actief en ethisch richting te geven aan het leven. Zo zijn we als mensen meer dan wat de techniek, genen en de omstandigheden van ons maken.

Bildung in de praktijk

De Bildung Academie ontwikkelt programma’s en biedt training, coaching en advies rondom persoonlijke-professionele ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Zoals Het Bildung Halfjaarprogramma waarbij studenten en young professionals een half jaar met elkaar aan en inspiratie van gast experts aan de slag gaan met persoonlijke vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Een coachingstraject bij duurzame recruitment agency Generation, voor de nieuwe generatie bewuste leiders. Of een programma in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam voor studenten die vanuit een breder perspectief zichzelf, hun discipline en de maatschappij willen onderzoeken.

Onze visie en missie

In onze ideale wereld brengen we zo veel mogelijk mensen in contact met zichzelf en in verbinding met anderen. Als collectief pakken zij persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen aan.

Daarom bouwen we aan de universiteit van de 21e eeuw. Dat doen we samen met Het Bildung Netwerk: een community die bestaat uit nieuwe generaties studenten en (young) professionals, docenten, kunstenaars, wetenschappers en organisaties binnen de publieke sector, het onderwijs en het duurzame bedrijfsleven.

Vragen? We helpen je graag.