Vrije Universiteit Amsterdam

Een bottom-up programma rondom acht interdisciplinaire thema’s met focus op brede persoonlijke vorming en het leren omgaan met grote maatschappelijke uitdagingen.

100
+
mensen werken aan bottom-up onderwijs
500
+
alumni van verschillende bacheloropleidingen
60
+
Studenten opgeleid tot gids
de vraag
Hoe ontwikkelen we een schaalbaar onderwijsprogramma voor alle bachelorstudenten rondom persoonlijke ontwikkeling en omgang met grote maatschappelijke vraagstukken?
de oplossing
Coördinatie in het bouwen van een onderwijsprogramma waarin studenten, docenten en medewerkers aan de slag gaan met het maken van vernieuwend onderwijs.

De context

De Vrije Universiteit (VU) is een maatschappelijk betrokken onderzoeksuniversiteit met meer dan 50 bachelor- en 100 masteropleidingen.

De VU wilt haar studenten voorzien in brede persoonlijke (academische) vorming, want hoe stuur je als universiteit mensen de samenleving in? Zij vinden het belangrijk dat studenten niet alleen "iets", maar ook "iemand" worden. Vanuit de beroepsbevolking is daar ook vraag naar. Bedrijven en instellingen hebben namelijk een groeiende interesse in mensen die goede vakkennis combineren met maatschappelijke betrokkenheid.

Het is daarom wenselijk voor de VU om een duurzaam programma te ontwikkelen dat aansluit op de leefwereld van haar studenten. Een programma waar studenten bijvoorbeeld zinvol met elkaar kunnen spreken, bewust keuzes maken en belangen afwegen. Het doel is dan ook om persoonlijke ontwikkeling, academische verkenning en maatschappelijke bewustwording van studenten verder vorm te geven. Dat vraagt om "A Broader Mind"

"Als universiteit wil je niet voorschrijven wat iemand moet vinden, maar wel dat studenten daar over nadenken, standpunten innemen en dat ontwikkelen. Binnen filosofie is dat gebruikelijk, maar binnen de universiteit als geheel niet altijd."
Prof. Dr. Govert Buijs
Filosoof en hoogleraar Maatschappelijke en economische vernieuwing Faculteit der Geesteswetenschappen | VU

De vraag

"Hoe ontwikkelen we een schaalbaar onderwijsprogramma voor alle bachelorstudenten rondom persoonlijke ontwikkeling en omgang met grote maatschappelijke vraagstukken?"

Sinds het begin van de samenwerking staat een nieuwe benadering op het ontwikkelen van onderwijs die aansluit op de leefwereld van studenten voorop. Daarbij is het wenselijk om het programma schaalbaar te maken, zodat het kan worden opengesteld aan een grotere groep studenten. Daarom heeft het programma een digitaal karakter en wordt het begeleid door ouderejaarsstudenten.

De oplossing

Vanuit een visie, heldere kaders en een plan van aanpak, zijn er sinds 2017 studenten geworven die vrijwillig meewerken aan bouwsessies.

Studenten, docenten en medewerkers werken onder onze begeleiding aan het maken van vernieuwend onderwijs en hebben blended modules zoals duurzaamheid, succes & falen en verzet ontwikkeld.

Eind 2018 is er een 40-urig programma gemaakt waar acht interdisciplinaire en maatschappelijke thema's centraal staan. Het programma wordt voor 50% fysiek en 50% digitaal gegeven, zodat het gemakkelijk schaalbaar is en flexibel gevolgd kan worden door studenten met verschillende roosters.

Daarnaast zijn ouderejaarsstudenten getraind tot programmagids om jongerejaarsstudenten te begeleiden en het programma continu door te ontwikkelen. Op deze manier blijft het onderwijs aansluiten op de leefwereld van studenten. Het blijft namelijk werkelijk van én voor studenten.

Het resultaat

Samen met alle betrokkenen helpen wij een vernieuwend, schaalbaar en hoog gewaardeerd onderwijsprogramma voor de VU en eventuele andere universiteiten te realiseren. Wij ondersteunen studenten, docenten en medewerkers nog zijdelings bij het testen en doorontwikkelen van het programma.

"Wat mij aansprak in De Bildung Academie is hun visie op persoonsvorming en dat zij echt naar andere onderwijsvormen zochten en die ontwikkelden.

Studenten spelen zelf een hele belangrijke rol in die vormgeving. De aansluiting op de leefwereld van studenten is belangrijk en essentieel als je het wilt laten slagen. Dat is precies wat zij doen.

Tegelijkertijd bieden zij kaders, inhoud en kwaliteit op creatieve wijze."
Prof. Dr. Govert Buijs
Filosoof en hoogleraar Maatschappelijke en economische vernieuwing Faculteit der Geesteswetenschappen | VU
Benieuwd hoe wij invulling kunnen geven aan jouw vraagstuk?