Bottom-up programma VU

Een bottom-up programma rondom acht interdisciplinaire thema’s met focus op brede persoonlijke vorming en maatschappelijke uitdagingen.

Resultaten

100+ betrokken mensen

Meer dan 100 studenten, docenten en medewerkers werken onder onze begeleiding bottom-up aan het maken van vernieuwend onderwijs.

1600+ alumni

Het resultaat is een programma waarin acht interdisciplinaire en maatschappelijke thema's centraal staan met inmiddels meer dan 1600 alumni van verschillende bacheloropleidingen.

150+ getrainde gidsen

Daarnaast zijn meer dan 150 ouderejaarsstudenten getraind tot programmagids om jongerejaars studenten te begeleiden en het programma continu door te ontwikkelen.

De vraag

De vraag

Hoe ontwikkelen we een schaalbaar onderwijsprogramma voor alle bachelorstudenten rondom persoonlijke ontwikkeling en omgang met grote maatschappelijke vraagstukken?

De oplossing

De oplossing

Coördinatie en begeleiding van een bouwproces waarin studenten, docenten en medewerkers aan de slag gaan met het maken van vernieuwend onderwijs.

Context

Brede persoonlijke vorming

De Vrije Universiteit (VU) is een maatschappelijk betrokken onderzoeksuniversiteit met meer dan 50 bachelor- en 100 masteropleidingen. De VU wilt haar studenten voorzien in brede persoonlijke (academische) vorming, want hoe stuur je als universiteit mensen de samenleving in?

Zij vinden het belangrijk dat studenten niet alleen "iets", maar ook "iemand" worden. Vanuit de beroepsbevolking is daar ook vraag naar. Bedrijven en instellingen hebben namelijk een groeiende interesse in mensen die goede vakkennis combineren met maatschappelijke betrokkenheid.

De vraag

Een schaalbaar onderwijsprogramma

De VU had de ambitie om een duurzaam en schaalbaar programma te ontwikkelen rondom persoonlijke ontwikkeling en de omgang met maatschappelijke vraagstukken. Om het programma goed te laten aansluiten bij de leefwereld van de studenten heeft het een digitaal karakter en wordt het begeleid door ouderejaarsstudenten.

Een programma waarbinnen studenten zinvol met elkaar kunnen spreken, bewust keuzes maken en belangen afwegen. Het doel is dan ook om persoonlijke ontwikkeling, academische verkenning en maatschappelijke bewustwording van studenten verder vorm te geven. Dat vraagt om "A Broader Mind".

De oplossing

Coördinatie in onderwijs vernieuwing

Vanuit een visie, heldere kaders en een plan van aanpak, werkten er sinds 2017 meer dan 100 studenten, docenten en medewerkers onder onze begeleiding aan het maken van vernieuwend onderwijs. Met blended modules zoals duurzaamheid, verzet, succes & falen.

Ouderejaarsstudenten zijn getraind tot programmagids om jongerejaars studenten te begeleiden en het programma continu door te ontwikkelen. Op deze manier blijft het onderwijs aansluiten op de leefwereld van studenten. Het blijft namelijk werkelijk van én voor studenten.

Het resultaat

Meer dan 150 deelnemers en 50 initiatieven

Samen met alle betrokkenen hielpen wij een vernieuwend, schaalbaar en hoog gewaardeerd onderwijsprogramma voor de VU en eventuele andere universiteiten te realiseren. Een 40-urig programma gemaakt waarbinnen acht interdisciplinaire en maatschappelijke thema's centraal staan. Het programma wordt voor 50% fysiek en 50% digitaal gegeven, zodat het gemakkelijk schaalbaar is en flexibel gevolgd kan worden door studenten met verschillende roosters.

Het Bildung Netwerk

Aansluiten op de leefwereld van studenten

De aansluiting op de leefwereld van studenten is belangrijk en essentieel als je onderwijs wilt laten slagen. Dat is precies wat De Bildung Academie doet. Tegelijkertijd bieden zij visie op persoonsvorming, nieuwe onderwijsvormen en kwaliteit.

Govert Buijs

Filosoof en Hoogleraar | Vrije Universiteit Amsterdam

Ervaringen van andere organisaties

Koen Vos

Practor Brede Vorming | ROC Friese Poort

De Bildung Academie is in staat is om op het juiste moment kritische vragen te stellen, want voor je het weet, is de werkelijke bedoeling van onderwijs weer ondergesneeuwd. Zij helpen ons om daar de onderleggers voor te maken en stellen zich blijvend op als kritische vriend.‍

Fatima El Amrani

Programmamanager | Gemeente Amsterdam

De Bildung Academie weet samen met jou en andere betrokkenen een hecht team te vormen en verschillende perspectieven samen te brengen. Ze zijn toegankelijk, open en wisten vanuit de gedachtegang achter ons leiderschapsprogramma altijd kritisch vooruit te denken.

Leonard Hoek

Eigenaar | Generation

Onze samenwerking is een belangrijk verlengstuk geworden voor de ontwikkeling van mensen die bij ons werken. Daarnaast versterkt het onze propositie richting onlangs afgestudeerde mensen en opdrachtgevers.

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Persoonlijk en vrijblijvend

Plan kennismaking

We begrijpen dat het fijn kan zijn om te sparren over wat we voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen.

Plan een vrijblijvend en persoonlijk kennismakingsgesprek door op een beschikbare datum in de agenda te klikken. Dan helpen wij je graag bij het beantwoorden van je vragen.

Relevante cases