ROC Friese Poort

Een broedplaats in het mbo die invulling geeft aan de brede vorming van onderwijsprofessionals en studenten en bildungsinitiatieven stimuleert.

10
+
Voucheraanvragen voor initiatieven
50
+
Deelnemers aan sessies
1
Publicatie om brede vorming te realiseren
de vraag
Hoe kunnen we een beweging op gang brengen, inspireren en onderhouden waarin onderwijsprofessionals en studenten van ROC Friese Poort met elkaar invulling geven aan brede vorming?
de oplossing
Een combinatie van vraag- en aanbodgestuurd werken waarin we verschillende initiatieven ontwikkelen en bedenken.

De context

ROC Friese Poort is een groot ROC met meerdere locaties in Friesland. In totaal verzorgt ROC Friese Poort voor circa 15.000 studenten beroepsonderwijs.

"Het mbo leidt niet alleen op voor het vak, maar voor het leven."

Naast het leren van een vak, ziet ROC Friese Poort het als hun maatschappelijk opdracht om studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardevast durven te handelen. Daarmee wordt zowel op persoonsvorming als op maatschappelijke betrokkenheid geduid.

Brede vorming is de afgelopen jaren steeds steviger op de agenda komen te staan van de school. Dit heeft er in 2018 toe geleid dat het practoraat Brede Vorming is opgericht. Het practoraat heeft als opdracht om met praktijkonderzoek en innovatie bij te dragen aan de ontwikkeling van het mbo op het vlak van brede vorming.

De opzet van het practoraat is tweeledig: het bestaat uit een broedplaats en een werkplaats. In de broedplaats zitten programma-ontwikkelaars en onderzoekers van zowel binnen als buiten de school. In de werkplaats zitten vertegenwoordigers van de verschillende locaties van ROC Friese Poort die een inspirerende en coördinerende rol vervullen op hun eigen locatie.

Vanaf het begin van het practoraat is De Bildung Academie gevraagd om deel te nemen aan deze broedplaats.

"De Bildung Academie is in staat is om op het juiste moment kritische vragen te stellen, want voor je het weet, is de werkelijke bedoeling van onderwijs weer ondergesneeuwd.

Zij helpen ons niet alleen om daar de onderleggers voor te maken, maar stellen zich blijvend op als kritische vriend."
Koen Vos
Practor Brede Vorming | ROC Friese Poort

De vraag

Het practoraat heeft in 2018 de kans gekregen om een beweging met én van de hele school te maken. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om overzicht en regie te behouden door de beperkte tijd en middelen die het tot haar beschikking heeft.

De verantwoordelijkheid van De Bildung Academie binnen de broedplaats richt zich op de volgende twee vragen:

"Hoe kunnen we een beweging op gang brengen en onderhouden waarin onderwijsprofessionals en studenten van ROC Friese Poort met elkaar invulling geven aan brede vorming?"

"Hoe kunnen we die beweging inspireren met kennis en handelingsperspectieven?"

De oplossing

De eerste termijn van het practoraat loopt van 2018 tot 2022. Gedurende de samenwerking zijn wij er steeds meer achter gekomen dat een combinatie van vraag- en aanbodgestuurd werken het beste werkt.

Het resultaat

Samen met het practoraat zijn inmiddels al verschillende initiatieven tot stand gekomen. Denk hierbij aan een voucherregeling waarin een budget van € 1.500,- is vrijgesteld voor studenten, zodat zij zelf initiatieven kunnen ondernemen om brede vorming te stimuleren. Zo worden er bijvoorbeeld zelfstandig culturele activiteiten opgezet.

Voor onderwijsprofessionals is er een menukaart ontwikkeld waarmee zij verschillende activiteiten kunnen volgen ter inspiratie of ondersteuning om brede vorming te realiseren. Het practoraat biedt korte inspiratiesessies, twee-daagse leergangen en maatwerkondersteuning voor onderwijsprofessionals.

Ook is de publicatie "Brede Vorming op ROC Friese Poort" in ontwikkeling (lancering rond start van schooljaar 2021-2022). In deze publicatie worden perspectieven en hulpvragen aangereikt op het gebied van brede vorming. Hiermee kunnen onderwijsprofessionals zelf onderzoeken hoe zij in hun eigen context met dit onderwerp aan de gang kunnen en willen gaan.

Het uitgangspunt van deze publicatie is dat wij allemaal - zowel student als docent - op onze eigen manier onderdeel van de maatschappelijke vragen en uitdagingen van onze tijd zijn. Wanneer we ons daarvoor openstellen, ontstaan er kansen om samen te leren en een verschil te maken in de wereld.

"Ik vind De Bildung Academie een inspirerend collectief aan mensen die de vinger op de zere plek hebben gelegd van het gemankeerde onderwijs in Nederland.

Ze hebben mij geleerd dat je het avontuur gewoon moet aangaan."
Koen Vos
Practor Brede Vorming | ROC Friese Poort
Benieuwd hoe wij invulling kunnen geven aan jouw vraagstuk?

Fotografie door Mariska de Groot.