Mbo broedplaats ROC Friese Poort

Een mbo broedplaats die invulling geeft aan de brede vorming van onderwijsprofessionals en studenten en die bildungsinitiatieven stimuleert.

Resultaten

10+ bildung iniatieven

Met een voucherregeling ondernemen studenten zelfstandig initiatieven, zoals culturele activiteiten, om brede vorming te stimuleren.

Maatwerk voor onderwijs professionals

Voor onderwijsprofessionals is er een menukaart ontwikkeld waarmee zij verschillende activiteiten kunnen volgen ter inspiratie of ondersteuning om brede vorming te realiseren.

Publicatie als concreet handvat

In deze publicatie worden perspectieven en hulpvragen aangereikt, waarmee onderwijsprofessionals zelf aan de slag kunnen gaan.

De vraag

De vraag

Hoe brengen we een beweging op gang waarin we onderwijsprofessionals en studenten van ROC Friese Poort inspireren om met elkaar invulling te geven aan brede vorming?

De oplossing

De oplossing

Een combinatie van vraag- en aanbodgestuurd werken waarin we verschillende initiatieven ontwikkelen en bedenken.

Context

Brede vorming stevig op de agenda

ROC Friese Poort is een groot ROC met meerdere locaties in Friesland. In totaal verzorgt ROC Friese Poort voor circa 15.000 studenten beroepsonderwijs. Naast het leren van een vak, ziet ROC Friese Poort het als hun maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardevast durven te handelen. Brede vorming is de afgelopen jaren steeds steviger op de agenda komen te staan van de school.

De vraag

Onderwijsprofessionals en studenten laten samenwerken

In 2018 het practoraat Brede Vorming opgericht, met de opdracht om met praktijkonderzoek en innovatie bij te dragen aan de ontwikkeling van het mbo op het vlak van brede vorming. Het practoraat bestaat enerzijds uit een broedplaats met programma-ontwikkelaars en onderzoekers van zowel binnen als buiten de school. Anderzijds uit een werkplaats met vertegenwoordigers van verschillende locaties van ROC Friese Poort die een inspirerende en coördinerende rol vervullen op hun eigen locatie.

De verantwoordelijkheid van De Bildung Academie binnen de broedplaats richt zich op de volgende twee vragen:

  1. Hoe kunnen we een beweging op gang brengen en onderhouden waarin onderwijsprofessionals en studenten van ROC Friese Poort met elkaar invulling geven aan brede vorming?
  2. Hoe kunnen we die beweging inspireren met kennis en handelingsperspectieven?

De oplossing

Vraag en aanbod combineren

Een combinatie van vraag- en aanbodgestuurd werken waarin we verschillende initiatieven ontwikkelen en bedenken.

Het resultaat

Inspiratie om brede vorming te realiseren

Met een voucher regeling is er budget vrijgesteld voor studenten, waarmee zij eigen initiatieven kunnen ondernemen om brede vorming te stimuleren. Ook is voor onderwijsprofessionals een menukaart ontwikkeld waarmee zij activiteiten kunnen volgen ter inspiratie of realisatie van brede vorming. Met korte inspiratiesessies, twee-daagse leergangen en maatwerk ondersteuning voor onderwijsprofessionals.

Daarnaast is de publicatie "Brede Vorming op ROC Friese Poort" ontwikkeld, waarin perspectieven en hulpvragen worden aangereikt. Hiermee kunnen onderwijsprofessionals zelf onderzoeken hoe zij in hun eigen context met brede vorming aan de gang kunnen en willen gaan.

Het Bildung Netwerk

Een inspirerend collectief met kritische vragen

De Bildung Academie is in staat is om op het juiste moment kritische vragen te stellen, want voor je het weet, is de werkelijke bedoeling van onderwijs weer ondergesneeuwd. Zij helpen ons om daar de onderleggers voor te maken en stellen zich blijvend op als kritische vriend.‍

Koen Vos

Practor Brede Vorming | ROC Friese Poort

Ervaringen van andere organisaties

Fatima El Amrani

Programmamanager | Gemeente Amsterdam

De Bildung Academie weet samen met jou en andere betrokkenen een hecht team te vormen en verschillende perspectieven samen te brengen. Ze zijn toegankelijk, open en wisten vanuit de gedachtegang achter ons leiderschapsprogramma altijd kritisch vooruit te denken.

Leonard Hoek

Eigenaar | Generation

Onze samenwerking is een belangrijk verlengstuk geworden voor de ontwikkeling van mensen die bij ons werken. Daarnaast versterkt het onze propositie richting onlangs afgestudeerde mensen en opdrachtgevers.

Govert Buijs

Filosoof en Hoogleraar | Vrije Universiteit Amsterdam

De aansluiting op de leefwereld van studenten is belangrijk en essentieel als je onderwijs wilt laten slagen. Dat is precies wat De Bildung Academie doet. Tegelijkertijd bieden zij visie op persoonsvorming, nieuwe onderwijsvormen en kwaliteit.

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Persoonlijk en vrijblijvend

Plan kennismaking

We begrijpen dat het fijn kan zijn om te sparren over wat we voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen.

Plan een vrijblijvend en persoonlijk kennismakingsgesprek door op een beschikbare datum in de agenda te klikken. Dan helpen wij je graag bij het beantwoorden van je vragen.

Relevante cases