Gemeente Amsterdam

Een programma gericht op het ontwikkelen van leiderschap onder Amsterdamse jongeren en het creëren van een community.

100
+
deelnemende jongeren
40
+
jongeren bouwen aan het programma
10
+
Initiatieven in uitvoering
de vraag
Hoe versterk je duurzaam een community van Amsterdamse jongeren die de dialoog en verbinding met elkaar, hun buurtbewoners en diverse gemeenschappen in de stad aangaan?
de oplossing
Een leiderschapsprogramma van negen weken, waarin de deelnemers verdeeld over drie fases toewerken naar een concreet geformuleerd initiatief.

De context

De stad verandert. Dit heeft grote invloed op haar bewoners en misschien wel het meeste op de jongeren die er wonen. Iets meer dan een kwart van alle Amsterdamse inwoners is namelijk jonger dan 25 jaar. Om hen van betekenis te laten zijn voor de stad, willen wij hun een stem geven.

Daarbij krijgt niet elke jongere momenteel de kans om van betekenis te zijn voor de stad. Als je iets kan betekenen voor de stad draagt dat bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van een netwerk en het opdoen van vaardigheden. Ook kun je via die weg deelnemen aan extra curriculaire programma’s.

"In de ontwikkeling van ons leiderschapsprogramma is De Bildung Academie in staat om drie stappen verder te denken. Tegelijkertijd kunnen zij ook heel goed meedenken vanuit de gedachtegang achter het programma."
Fatima El Amrani
Programmaleider a.i. AvA | Gemeente Amsterdam

Samen met de Gemeente Amsterdam en verschillende partners uit de stad, spant De Bildung Academie zich in voor het (door)ontwikkelen en uitvoeren van een leiderschapsprogramma voor de nieuwe leiders van Amsterdam. De Bildung Academie is verantwoordelijk voor de uitvoer, doorontwikkeling en borging van het programma. Dit betekent dat we samen met studerende Amsterdamse jongeren de inhoud vormgegeven, gidsen opleiden en zorgen voor het alumninetwerk.

Met dit programma willen we het leiderschapspotentieel onder jongeren stimuleren en hen met zelfvertrouwen een actieve bijdrage laten leveren aan de toekomst van de stad. De hoofdgedachte van het programma is om de community van Amsterdamse jongeren op een duurzame manier te versterken. Door niet alleen de dialoog en verbinding met elkaar aan te gaan, maar ook het gesprek te starten met buurtbewoners en diverse gemeenschappen in de stad. Ook krijgen hierdoor jongeren, juist de groep die normaliter niet bereikt wordt, de kans om iets te betekenen voor de stad en te profiteren van de kansen die het programma biedt.

Deelnemers bedenken uiteenlopende initiatieven om een duurzaam bijdrage te leveren aan de stad en voeren deze op geheel eigen wijze uit. Van bijvoorbeeld een "voel je veilig" sticker, zodat mensen 's avonds laat bij iemand met die stickers kunnen aanbellen in verdachte situaties tot een stedelijke schoonmaakactie. Op de achtergrond werkt een groep van 30 jongeren mee in de communicatie-uitingen, inhoudelijke doorontwikkeling van het programma en het onderhouden van het netwerk.

De vraag

"Hoe versterk je duurzaam een community van Amsterdamse jongeren die de dialoog en verbinding met elkaar, met buurtbewoners en met de diverse gemeenschappen in de stad aangaan?"

Aan ons de opdracht om een curriculum te ontwikkelen voor de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar, die op het mbo, hbo of wo studeren.

Het programma wordt met de deelnemers (door)ontwikkeld. Ook besteden wij aandacht aan de persoonlijke vorming, uitvoer van initiatieven in de stad, onderlinge kennismaking en netwerken.

De oplossing

Een leiderschapsprogramma van negen weken, waarin de deelnemers verdeeld over drie fases toewerken naar een concreet geformuleerd initiatief. De drie fases zijn onderverdeeld in:

1. Wat wil je doen?
• Met wie zijn we, wat vinden we, wat willen we?
• Wat speelt er in de stad?
• Hoe krijgt je idee concreet vorm?

2. Hoe ga je dat doen?
• Hoe betrek je de buurt?
• Hoe kom je tot inclusieve besluitvorming?
• Hoe overtuig je de ander van jouw idee?

3. Wat ga je doen?
• Voorbereiding of uitvoer van je initiatief
• Pitchen van jouw idee
• Koppelen aan organisaties en personen

Tijdens de bijeenkomsten benaderen deelnemers mensen die hen kunnen helpen bij het realiseren van de initiatieven. Ook werken zij hun plan concreet uit op papier en worden de eerste stappen in de uitvoering gezet. Na deelname aan het programma gaan deelnemers zelfstandig verder met de uitvoer van hun eigen initiatieven.

Het resultaat

In 2021 draaien we vijf keer het leiderschapsprogramma. Het doel is om dit jaar 300 jongeren aan het leiderschapsprogramma deel te laten nemen en om 30 initiatieven uit te voeren.

Iedere week komen drie teams bijeen om vanuit een thema (inhoud, communicatie of netwerk), de beweging van Ambassadeurs van Amsterdam (AvA) verder te ontwikkelen. Er worden bijvoorbeeld nieuwe gastmeesters uitgenodigd, online posts gemaakt en het contact met alumni wordt onderhouden. Daarnaast heeft deze groep ook zelf de ruimte om initiatieven namens AvA te starten, zoals een project om jong en oud met elkaar te verbinden.

"Ik vind dat De Bildung Academie erg goed is in het vertalen van de vraag naar een theoretisch concept en dat body weet te geven vanuit de gedachten van het programma.

Waarom we dingen doen zoals we doen, maar ook goed alles op papier zetten om de verschillende onderdelen en processen te kunnen verbinden en uitdenken. Dat vind ik heel sterk."
Fatima El Amrani
Programmamanager a.i. AvA, Gemeente Amsterdam
Benieuwd hoe wij invulling kunnen geven aan jouw vraagstuk?