Klaas van Egmond

Bildungdocent en spreker
Hoogleraar Milieukunde
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Bij Bildung gaat het om meer zicht krijgen op het grotere geheel, zowel van jezelf als individu als van de maatschappij waarin je leeft

Bildung is belangrijk omdat mens en maatschappij alleen maar goed kunnen functioneren wanneer ze zich van de fundamentele aspecten van het bestaan gelijktijdig bewust zijn: het fysieke en het geestelijke, het individuele en het collectieve. In tegenstelling tot de academische, reductionistische wetenschap waarin het erom gaat om steeds meer te weten van steeds minder, gaat het bij Bildung dus juist om meer zicht te krijgen op het grotere geheel, zowel van jezelf als individu als van de maatschappij waarin je leeft.

Die oriëntatie op het grotere geheel heeft ook morele betekenis. Het is synoniem met menselijke waardigheid en met 'duurzaamheid'. De huidige maatschappelijke problemen zijn daarom alleen oplosbaar wanneer niet alleen reductionistisch wordt ingezoomd, maar ook wordt uitgezoomd naar de samenhang in het grotere geheel. De universiteit van de 21e eeuw doet niet alleen het eerste, maar allebei.

Hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid en bildungdocent bij het Halfjaarprogramma

Als (emeritus) hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid ben ik nog actief binnen de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van de filosofische, culturele en financieel-economische aspecten van duurzaamheid. Daarnaast ben ik verbonden aan het Sustainable Finance Lab, dat zich richt op de hervorming van het financiële bestel. Ook ben ik nog betrokken bij het NatuurCollege.

Eerder ben ik werkzaam geweest als directeur van RIVM-milieu en het (latere) Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast was ik kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER).

Ik ben opgeleid als Wageningse Levensmiddelentechnoloog (in een tijd dat milieukundigen nog niet bestonden)

Vragen? We helpen je graag.