Dylan Vianen

Bestuur De Bildung Academie
Relatiebeheer Onderwijs
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Goed onderwijs leert je om de wereld en jezelf te vormen

Bildung is voor mij de kern van goed onderwijs. Kennis en vaardigheden gaan pas leven als ze wortelen in je eigen persoon, krijgen pas betekenis als ze worden verbonden met de mensen en de wereld om je heen. Goed onderwijs gaat over meer dan leren meedoen met de maatschappij zoals die is en doen wat er verwacht wordt. Het leert je om de wereld en jezelf te vormen. Dat is niet alleen hoognodig, maar ook intrinsiek waardevol.

Het bouwen aan de universiteit van de 21e eeuw is voor mij de manier om dat onderwijs concreet te maken. Bildung als ideaal vertalen naar de les van alledag. Want onderwijs is voor mij in de eerste plaats onderwijspraktijk: Hoe kunnen we, binnen de gegeven omstandigheden en met (soms) schaarse middelen, het meest betekenisvolle leren realiseren? Bildung niet alleen belangrijk vinden, maar ook belangrijk maken.

Bestuurslid en verantwoordelijk voor samenwerkingen met het onderwijs

Ik ben lid van het dagelijks bestuur van De Bildung Academie en primair verantwoordelijk voor onze samenwerkingen met onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. In de rol van adviseur, onderwijsontwikkelaar, trainer en projectleider werk ik aan het (door)ontwikkelen van Bildung- of Bildunggerelateerde educatieve programma’s voor uiteenlopende doelgroepen.

Daarnaast ben ik vanuit De Bildung Academie actief als coach, spreker, dagvoorzitter en ben ik beschikbaar voor het geven van workshops of gastlessen.

Sinds het prille begin betrokken

Als een van haar oprichters ben ik sinds het prille begin bij De Bildung Academie betrokken. In de eerste jaren van de academie was ik primair verantwoordelijk voor de coördinatie, begeleiding en kwaliteitsbewaking van ons onderwijsaanbod in eigen beheer. Sinds 2016 ben ik verantwoordelijk voor onze samenwerkingen met andere onderwijsinstellingen. Naast mijn activiteiten bij de academie treed ik regelmatig op als interviewer, moderator en dagvoorzitter. Mijn opleidingen: WO Bachelor Wijsbegeerte (Cum Laude), Universiteit van Amsterdam en WO Master Wijsbegeerte (Cum Laude), Universiteit van Amsterdam.

Onderwijsontwikkelaar en adviseur

In de afgelopen jaren heb ik aan veel programma’s en projecten een bijdrage mogen leveren. Zo ben ik bijvoorbeeld als onderwijsontwikkelaar betrokken geweest bij de realisatie van de A Broader Mind Course: een universiteitsbreed, blended programma rondom persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen van de Vrije Universiteit. Een ander voorbeeld is The New School Amsterdam, waar ik als adviseur actief ben om samen met een team van medewerkers, docenten en studenten hun rijke Bildungpraktijk verder te helpen versterken.

Vragen? We helpen je graag.