A Broader Mind

I.S.M. De Vrije Universiteit

A Broader Mind

Meer Info

Wil je niet alleen iets, maar ook iemand worden? Kijk jij toe hoe de wereld verandert, of verander jij de wereld?

Het Engelstalige programma A Broader Mind daagt VU-studenten uit zich breder te ontwikkelen. Dit programma motiveert jou om niet alleen jouw werktitel te behalen, maar ook om iemand te worden. Iemand die in staat is buiten een bepaalde discipline te denken en te werken, die kan reflecteren op eigen acties en maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt.

Maatschappelijke uitdagingen worden complexer en vragen daarom steeds meer om een multidisciplinaire aanpak. Dit programma richt zich daarom op ervarend leren, waarbij je leert hoe je maatschappelijke vraagstukken vanuit diverse academische perspectieven benadert en daar een oplossing voor probeert te vinden.

Met bachelorstudenten uit alle faculteiten ga je in gemengde groepen aan de slag met verschillende on- en offline activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats rondom acht maatschappelijke thema's die zijn gerelateerd aan de werelddoelen van de Verenigde Naties en zijn opgesplitst in twee trajecten:

  • Traject A: succes & mislukking, armoede, het menselijk lichaam en verzet.
  • Traject B: standpunten & inzichten, gezondheid & geluk, de digitale wereld en duurzaamheid.

Met wat voor soort vraagstukken ga je binnen de uiteenlopende thema's zoal aan de slag? Je denkt binnen het thema duurzaamheid bijvoorbeeld na over hoe wij als samenleving het probleem van plasticafval kunnen oplossen. Gedurende het thema armoede word je juist weer uitgedaagd om initiatieven te ontwikkelen voor armoedebestrijding in Amsterdam.

Voor wie?

Voor alle VU-bachelorstudenten (1e t/m 3e jaar). Het programma is verspreid over vier maanden en de studielast bedraagt ongeveer 40 uur in totaal. Dat is dus ± drie uur per week.

Wat je leert

  • Buiten de grenzen van jouw vakgebied ga je aan de slag met multidisciplinaire thema's die een belangrijke rol spelen in ons dagelijks leven.
  • Je verbreedt jouw horizon door met andere studenten van verschillende opleidingen samen te werken aan een maatschappelijk probleem vanuit academische en persoonlijke invalshoeken.
  • Je wordt je bewust van je eigen rol, gedrag, aanleg en vooroordelen.
  • Je ontwikkelt je communicatievaardigheden, leert samen te werken op professioneel gebied en bouwt een netwerk op.

Interesse in het programma A Broader Mind aan de VU?

Ik wil meedoen
Op de hoogte blijven van nieuwe opleidingen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Bedankt voor je inschrijving op onze nieuwsbrief!
We hebben je een mail toegestuurd met de bevestiging.
Oops! Something went wrong while submitting the form.