Bildung Halfjaarprogramma

Waar sta jij in een wereld van constante verandering? Hoe verhoud jij je tot jezelf, je medemens en de maatschappij van nu? Waar wil jij een bijdrage aan leveren? En hoe kun je dat in samenwerking met anderen doen? 

Het Bildung Halfjaarprogramma is een unieke ervaring. Het betekent een halfjaar bijzondere en diepgaande ontwikkeling: je ontwikkelt jezelf ten volste, je realiseert betekenisvolle relaties, een waardevol netwerk en je leert hoe je een positieve invloed kunt hebben op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Zo leg je een stevig fundament voor jouw persoonlijke groei in de rest van je leven. 

Heb je interesse het programma van februari 2023 t/m begin juli 2023? Wees er op tijd bij en meld je aan!

Na het versturen van je aanmelding nemen wij contact met je op. We stemmen op dat moment vrijblijvend met elkaar af of deze opleiding aansluit op jouw behoeftes. Daarbij geven we meer informatie over de verdere inschrijvingsprocedure en eventuele toelating.


aanmeldenOf download de gratis brochure
Bildung Academie studenten in een kring
Informatie & aanmelden

In het kort

Het Bildung Halfjaarprogramma daagt je uit om naar jezelf te kijken, je eigen leerdoelen te formuleren en grenzen te verleggen. Dit doe je samen met je medestudenten, coaches, trainers en docenten. Samen creëren we een sfeer vol vertrouwen, uitdaging en verbondenheid. Zo scheppen we een ruimte om te proberen, te falen en te groeien.


Daarnaast ga je maatschappelijke thema’s onderzoeken die nu relevant zijn, zoals energietransitie, digitalisering, gezondheid of migratie. Dit doe je samen met experts uit alle hoeken van de samenleving, zoals de kunstwereld, het bedrijfsleven en de wetenschap. Op die manier ontwikkel je een brede multidisciplinaire blik op dergelijke thema's. Met een uiteenlopende groep deelnemers leer je netwerken, samenwerken, ondernemen en maak je van jouw idee werkelijkheid.


Je ontwikkelt in dit programma niet alleen je kritisch-analytisch vermogen, maar je groeit ook op emotioneel, moreel en creatief gebied. Je hebt plezier terwijl je leert en je ontsnapt (tenminste) een halfjaar uit de ratrace van cijfers en druk. 


Na het afronden van het programma weet je niet alleen waar je voor staat en waar je naartoe wilt, maar leer je ook hoe je daarnaar kan handelen.

Kort gezegd, wat levert het je op:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Interdisciplinaire kennis
 • Een duurzaam netwerk
 • De houding en vaardigheden om impact te maken

Voor wie?

Dit intensieve programma is voor 15 tot 25 nieuwsgierige en actieve hbo- en wo-studenten met minimaal één jaar studie-ervaring en voormalig bachelor- en masterstudenten die maximaal drie jaar geleden zijn afgestudeerd en werkervaring hebben. Deelnemers hebben diverse studieachtergronden. 


Val je buiten dit profiel en heb je toch interesse in het volgen van dit programma? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat is de studielast? Kan ik ernaast part-time werken en/of studeren? 

Het programma vindt iedere maandag plaats tussen 10:00uur en 17:00uur. Naar verwachting ben je ± 12 uur per week bezig met dit programma. We willen jou namelijk ook de ruimte geven voor een eventuele (part-time) baan en/of andere opleidingen te volgen.

Het programma loopt van februari (intro start op zondag 19 februari 2023) tot en met maandag 10 juli 2023.

Bildung Alumni Isa

"Eigenlijk zocht ik Bildung zonder dat ik het door had."

Isa
Bildung Alumna 2018/19
Lees het hele verhaal

programmastructuur

Hoe ziet het programma eruit? 

Bildungsonderwijs draait om de verbinding van theorie en praktijk, interdisciplinariteit, oefenen en ervaringsgericht leren. Je krijgt bij ons dan ook geen massa-colleges, maar neemt deel aan kleinschalige bijeenkomsten waarin werkvormen, opdrachten en creatieve oefeningen worden gehanteerd die jou helemaal aanspreken (hoofd, hart en handen).

Zo onderga je bijvoorbeeld een digitale detox, breng je jouw eigen waardenkader in kaart, gaat op zoek naar tegenspraak op jouw diepste overtuigingen of neemt samen met jouw medestudenten deel aan een bootcamp bij het Nederlandse leger.

Daarbij ben jij mede-eigenaar van het onderwijs: jij en jouw groepsgenoten krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf bijeenkomsten in te richten, leerdoelen te formuleren en werkvormen te begeleiden. Dus ken je nog toffe organisaties, podcasts, performances, video content of gastdocenten? Laten we er ruimte voor maken in het programma! 


Wat zijn de vakken? 

Het programma bestaat uit vier parallel aan elkaar lopende modules: ‘Identiteit’, ‘Expressie’, ‘Transitie’ en ‘Impact’. Je start het programma met een intensieve intro en eindigt met een feestelijke outro. Meer hierover weten? Zie FAQ:  Hoe werkt de toetsing? Krijg ik een diploma?

Intro

Het programma wordt ingeluid met een feestelijke intro waarbij onderlinge kennismaking en het vormen van een goede groepsdynamiek ondermeer centraal staan.

Identiteit

In dit onderdeel staat jouw identiteit centraal. Hoe ben jij gevormd door je cultuur, opvoeding en ons maatschappelijk systeem? Wat raakt jou en op welke manier? Wat is jouw missie en visie? Welke normen en waarden wil jij belichamen? Hoe verschil je van anderen en hoe kun je ondanks verschillen samenwerken?

Samen met jouw medestudenten ga je op zoek naar de antwoorden op deze en soortgelijke vragen. Je inspireert en ondersteunt elkaar en leert om te gaan met verschillen, irritaties, vooroordelen en hoe je deze kunt omzetten in constructief handelen en positief denken.

Zo leer je om te gaan met de frustratie die soms vooraf gaat aan ontwikkeling, het gevoel van bevrediging als je hobbel eenmaal hebt genomen en leer je daarmee je eigen krachten kennen en versterken.

Expressie

In deze module leer je jezelf op een creatieve manier te uiten. Om jezelf goed begrijpbaar te maken, jouw passies en denkbeelden scherp over het voetlicht te brengen en anderen te beïnvloeden en te overtuigen. We verkennen en oefenen met verschillende expressieve vormen en kijken welke jou het best past. Hoe breng jij jezelf effectief van binnen naar buiten?

Transitie

Dagelijks worden we geconfronteerd met grote, grensoverstijgende vraagstukken van wereldformaat: duurzaamheid, digitalisering, discriminatie, Corona, migratie. Welke spanningen en belangen spelen er rondom deze uitdagingen? Welke grote uitdagingen staan ons nog te wachten? En welke rol kun en wil jij hierbij spelen?

In deze module doe je kennis en inzicht op over interdisciplinaire, actuele thema’s die onze maatschappij (lokaal, regionaal, internationaal en wereldwijd) vormgeven en die ons -individueel en gezamenlijk- uitdagen tot vernieuwing of behoud.

Je leert je eigen oordeel en mening te ontwikkelen en deze rationeel, gevoelsmatig en esthetisch te onderbouwen. Want wat is goed om te behouden? Wat koesteren we? En wat dient veranderd te worden? Wat schreeuwt om ontwikkeling?

Impact

Aan welke maatschappelijke uitdagingen wil jij een bijdrage leveren? Welke kansen zie je? Welke bestaande organisaties werken hier aan? Aan welke persoonlijke uitdagingen wil je blijven werken?

Je gaat op onderzoek welke bedrijven, organisaties of studies matchen met jouw visie, kernwaarden en ontwikkelbehoeftes. We analyseren wat het betekent om (geen) keuzes te maken, wat de consequenties daarvan zijn en gaan daarmee experimenteren. Bovendien leer je in deze module netwerken, als vaardigheid en als houding: je realiseert je dat je geen losstaand individu bent, maar dat je onderdeel uitmaakt van een bijzonder netwerk van belangen, mensen en kansen en ontdekt hoe je daar constructief op kunt inspelen.

We stellen gezamenlijk een strategie op hoe je stap voor stap verder komt en je ontwikkelt je visie op werk. Zo verbinden we idealisme aan realisme. Hierdoor zet je - samen met je mede groepsgenoten- de eerste stap(pen) naar een vervolgstudie, nieuwe baan, je groei binnen je bestaande werk of misschien toch die wereldreis.

Outro

Het programma wordt feestelijk afgesloten met een outro. Hiermee wordt het programma rond gemaakt en wordt er stilgestaan bij de vervolgstappen die eenieder gaat nemen en hoe we samen invulling willen blijven geven aan het unieke netwerk dat we hebben opgebouwd.

Bildung academie halfjaarprogramma
Bildung academie halfjaarprogramma
Bildung academie halfjaarprogramma
Bildung academie halfjaarprogramma

Wat je eruit haalt

Elke student aan De Bildung Academie doorloopt een ander leerproces. Toch zijn er ook overeenkomsten, zoals blijkt uit onderzoek onder Bildung alumni. Wat levert het programma mij op?

Persoonlijke ontwikkeling 

 • Je wordt een betere spreker, je leert je beter uit te drukken zowel één op één, als in groepen als voor een extern publiek.
 • Je leert om je kennis en ervaring te vertalen in een materialisatie: een concrete en creatieve presentatie van wat je geleerd hebt en wat je toont aan een extern publiek.
 • Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen en meer richting/regie in je leven: je weet beter wie je bent, wat je wilt en kunt in dit leven.
 • Je ontwikkelt je eigen waardenkader en je eigen visie, missie en ethische raamwerk; 
 • Je leert je eigen leerdoelen en leervragen te formuleren en hier gerichte feedback op te organiseren.
 • Je leert om te gaan met contrapunten, ambiguïteit en frictie in een zee van informatie en meningen die onze 21ste eeuw kenmerkt. 
 • Je leert om gegronde keuzes te maken en de consequenties van die keuzes te begrijpen. 
 • Je wordt beter in het gestructureerd inbouwen van stilte, rust, aandacht, vertraging en reflectie in je (werkende/studerende) leven.  


Interdisciplinaire kennis 

 • Je ontwikkelt algemene kennis op urgente maatschappelijke thema’s en verdiept deze op interdisciplinaire wijze.
 • Je ontwikkelt zelf en samen creatieve, innovatie en gerichte oplossingen voor complexe, maatschappelijke problemen. 
 • Je leert je bewust en actief te verhouden tot enkele grote maatschappelijke uitdagingen.


Een duurzaam netwerk 

 • Je bent en voelt je verbonden met een gemeenschap van like-minded changemakers. Mensen die willen ontwikkelen en de wereld mooier en duurzamer willen maken.
 • Je leert nieuwe mensen kennen en je netwerk te vergroten. Hierdoor bouw je relevante connecties op voor je vervolgstudie en/of baan.
 • Je wordt onderdeel van een Bildung beweging van alumni, docenten, organisaties en professionals. Na afronding hou je dit netwerk waarbinnen je je een leven lang blijft ontwikkelen.
 • Je leert delen van programma in afstemming met je medestudenten en begeleiders zelf in te richten.  


De houding en vaardigheden om impact te maken

 • Gedurende het programma werk je aan de volgende competenties en vermogens: zelfkennis & zelfvertrouwen, veerkracht, emotionele intelligentie, presenteren & communiceren, creativiteit, reflectie & feedback, observatie-en oordeelsvermogen, betekenis-en zingeving & moraliteit, kritisch analytisch denken, professionele effectiviteit, netwerken: relaties op-en uitbouwen, samenwerken.
 • Je raakt bekend met diverse methodes die persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en bedrijfs-en organisatieontwikkeling bevorderen, zoals maar niet uitsluitend: Design Thinking, Bildung Socratische Dialoog, Storytelling, Stressmanagement, 360 graden feedback, NLP-communicatie en Intervisie. 
 • Je leert werken met wat voor je ligt in plaats van je ertegen te verzetten, je leert (beter) duurzaam, oplossingsgericht en gestructureerd te werken.

experts

Wie zijn de docenten en de begeleiders?

Het programma wordt begeleid door coaches, coördinatoren, gastdocenten, trainers en leermeesters. Hieronder lees je wie welke rol vervult. 


Coaches 

De coaches, zogeheten gidsen, verzorgen dagelijkse begeleiding gedurende het programma. Zij beschikken over kennis en ervaring op het gebied van individuele- en groepscoaching en zijn jouw eerste aanspreekpunt ook op praktisch vlak. 


Coördinatoren 

Bij het programma zijn twee coördinatoren betrokken. Zij zijn tevens Bildung Adviseur en werken vanuit De Bildung Academie samen met grote onderwijsinstellingen en andere organisaties. Zij zullen vanuit hun zakelijke kennis en ervaring (bijvoorbeeld op het gebied van sales, marketing, management en consultancy) een docentrol vervullen binnen de modules ‘Identiteit’ en ‘Impact’. 


Gastdocenten & trainers

Bij het programma is een groot aantal gastdocenten en trainers betrokken. Experts vanuit diverse maatschappelijke domeinen (de wetenschap, de kunst, het ondernemerschap en de publieke sector) die eenmalig of meerdere keren interactieve bijeenkomsten verzorgen binnen de vier modules. De grote diversiteit in achtergrond, aanpak en thematiek die zij meenemen, creëert een omgeving waarin jij verschillende perspectieven leert kennen en verbinden.


Leermeesters 

Een leermeester is als inhoudelijk verantwoordelijke verbonden aan een van de modules. Hij of zij is intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de module, is expert op het betreffende gebied en zal geregeld een bijdrage leveren.

Wie zijn de experts?

Met een breed netwerk van meer dan 180 gastdocenten, verzorgen we interessante en interactieve gastcolleges over bijvoorbeeld identiteit, overtuigingskracht of satire. Deze experts zijn onder meer werkzaam in domeinen zoals de wetenschap, (semi-)publieke sector, kunst- en theaterwereld of het bedrijfsleven. In aansluiting daarop vinden er passende activiteiten plaats die een koppeling leggen tussen de inhoud van de colleges, de groep en jouzelf.

Een greep uit de mogelijke gastdocenten:

Astrid Elburg
Astrid Elburg
Organisatieadviseur
Aynouk Tan
Aynouk Tan
Mode-filosoof
Eugène Sutorius
Eugène Sutorius
Retorica
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Filosoof
Klaas van Egmond
Klaas van Egmond
Duurzaamheid & geologie
Marleen stikker
Marleen stikker
Technologie & maatschappij

kosten

De totale kosten voor dit programma bedragen € 1.450,- (vrij van BTW). Het is mogelijk om het bedrag in één keer of in twee termijnen te betalen.

faq

Waar vindt het plaats?

Het programma vindt grotendeels in Amsterdam plaats, bij CREA, op de nieuwe achtergracht 170. We beperken ons niet alleen tot CREA en gebruiken de stad en Nederland als leeromgeving.

Wat is de sfeer?

De sfeer is inspirerend. Zowel uitdagend als veilig. Zowel rustig als energiek.

Je volgt het programma met een groep medestudenten, gelijkgestemde en talentvolle mensen, die zich ook graag willen ontwikkelen en een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. Samen werk je toe naar jullie eindpresentaties (de zogeheten materialisatie) van hetgeen je hebt geleerd, gevoeld en ervaren.

Na het programma blijf je als alumnus onderdeel van de Bildung beweging waarin periodiek sessies worden georganiseerd. In deze sessies kun je leren van andere alumni en hun ervaringen in het professionele leven. En, niet onbelangrijk... elke maandagavond vindt er een borrel plaats.

Hoe werkt de toetsing? Krijg ik een diploma?

De Bildung Academie ziet toetsen als het in kaart brengen van je eigen ontwikkeling. Toetsing gaat niet alleen over terugkijken (welke kennis heb ik tot op heden opgedaan?) maar ook om vooruit kijken (wat wil ik verder ontwikkelen?). Een belangrijk aspect van Bildung-toetsen is daarom het formuleren van nieuwe leervragen en -doelen op basis van de opgedane kennis en ervaring tot nu toe. 


Hiertoe gebruiken wij diverse methodes zoals 360 feedback, materialisaties en dynamische oordeelsvorming. Meer concreet: je krijgt geen meerkeuzetentamens maar je wordt uitgedaagd om te komen tot een presentatie van de kennis, vaardigheden en inzichten die jij hebt opgedaan.  Dit zogeheten ‘materialiseren’ van je kennis, vaardigheden en inzichten vindt aan het einde van het programma plaats.

Deze materialisatie presentatie kan verschillende vormen aannemen (bijvoorbeeld een expositie, performance, film, interactieve workshop). Je wordt klaargestoomd net als je medestudenten je presentatie te geven voor een extern publiek van alumni, ouders, vrienden en stakeholders van De Bildung Academie. 


Daarbij bouw je gedurende het jaar een (online) portfolio op met daarin:

 • je gemaakte opdrachten;
 • je materialisatie presentaties;
 • verkregen 360 feedback op je ontwikkeling en jezelf geformuleerde leerdoelen, leervragen en competenties;
 • je logboek (waarin je gestructureerd reflecteert op je eigen ontwikkeling).


Als je portfolio volledig is ontvang je na afloop van het halfjaar het Bildung certificaat.

Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit?

Na het versturen van je aanmelding nemen wij contact met je op. We stemmen op dat moment vrijblijvend met elkaar af of deze opleiding aansluit op jouw behoeftes en geven we meer informatie over de inschrijvingsprocedure.

Bij het voltooien van je inschrijving vragen wij jou om een korte motivatiebrief van ± 500 woorden aan te leveren. Vervolgens nodigen we je uit voor een matchingstraject. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek zijn, maar ook een middag waar je andere potentiële deelnemers ontmoet of een assessment maakt.

Aan de hand van het matchingtraject kijken wij naar hoe het programma verder wordt vormgegeven. Behoeftes van jou als deelnemer worden dus doorvertaald in de definitieve invulling van het programma. Hierna laten wij jou weten of je bent toegelaten en volgt de officiële startdatum met verdere informatie.

Wat is De Bildung Academie?

De Bildung Academie is een beweging die de infrastructuur biedt om de transformatie naar een duurzamere wereld te bevorderen. Dit doet DBA voornamelijk door het maken van onderwijs en ontwikkeltrajecten.

Lees hier meer over wat Bildung voor ons betekent.

Op de hoogte blijven van deze opleiding? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Bedankt voor je inschrijving op onze nieuwsbrief!
We hebben je een mail toegestuurd met de bevestiging.
Oops! Something went wrong while submitting the form.