Klaas van Egmond

Klaas van Egmond

Professor ingenieur Klaas van Egmond is buitengewoon hoogleraar Geowetenschappen en spreker bij De Bildung Academie

Klaas van Egmond heeft zich jarenlang verdiept in de milieu-technische kanten van de milieu- en duurzaamheidsproblematiek als oud-directeur Milieu van het RIVM. Daarnaast is hij medeoprichter van de financieel-economische denktank Sustainable Finance Lab en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Sinds zijn emiraat in 2011, is hij steeds vaker gaan werken aan de filosofische, sociaal-culturele en de financieel-economische domeinen binnen de milieu- en duurzaamheidsproblematiek.

Onder andere gesproken op

  • Pakhuis de Zwijger: Hoe laten we ons geld groen werken?
  • De Nieuwe Wereld: Hoe gaat de jongere generatie de coronaschulden terugbetalen?
  • Initiatief Bewust Bodemgebruik: Voedselvoorziening en migratie
  • De Nieuwe Liefde: Geld & Geluk - Het rad van fortuin

Bildung altijd gekoppeld aan passende thematiek

Grensoverstijgende ontwikkelingen stapelen zich op: het klimaat verandert, biodiversiteit neemt af, grondstoffen worden schaarser, een economie stagneert structureel en integratievraagstukken worden complexer.

Dergelijke uitdagingen zijn ontstaan, omdat de samenleving is doorgeschoten in materialistische en individualistische waarden. Maar hoe kan een nieuwe ‘kwaliteit van leven’ onze samenleving weer menselijk en waardig maken? Hoe zit onze wereld in elkaar en wat is eigenlijk van waarde?

Klaas van Egmond heeft de verschillende mens- en wereldbeelden die we erop nahouden in kaart gebracht. Dit heeft hij gedaan door maatschappelijke enquêtes en inzichten die naar voren komen uit onze cultuur en geschiedenis te onderzoeken.

Met deze inzichten, heeft hij onze mens- en wereldbeelden geordend in een integraal mensbeeld-model, zodat we onze persoonlijke en collectieve voorkeuren kunnen verklaren. Een model met vier fundamentele kwadranten: materialisme, idealisme, collectivisme en individualisme.

Wanneer we het evenwicht weten te bewaren tussen die waarden kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid.

Klaas van Egmond helpt bij het overbrengen van zijn gedachtegoed en zet deze in als norm bij het bouwen en concreet verdiepen van bildungsonderwijs.

Wat anderen zeggen

Media

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op.
Vraag een vrijblijvend gesprek aan
We stellen het op prijs dat je ons benaderd en kijken ernaar uit om je te spreken. We nemen binnen drie werkdagen contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.