Bijzonder Kenmerk bildung

De ontwikkeling van een sterk persoonlijk kompas binnen hoger onderwijs

Vanzelfsprekend leid je jouw studenten op tot de landelijk afgesproken leerresultaten en voldoen ze aan alle bachelor- of mastercriteria.

Maar daarnaast wil je ook (en misschien wel vooral) dat ze maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn om zelfstandig eigen perspectieven op maatschappelijke thema’s te vormen. Dat ze zich rekenschap geven van de keuzes die ze maken, van de dingen die ze doen en die ze laten. Dat ze zelfbewust zijn: ze weten wie ze zijn, wat hen beweegt en waarom, zodat ze na de opleiding weten wat ze kunnen en wat ze nog niet kunnen. En dat ze - eenmaal afgestudeerd - denken en doen met de mensen om hen heen en met de maatschappij.

Bijzonder Kenmerk Bildung: een onderscheidend kenmerk voor het hoger onderwijs

Opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs kunnen zich profileren door het aanvragen van een bijzonder kenmerk. Dit kenmerk biedt opleidingen de mogelijkheid zich te profileren op aspecten die te maken hebben met hun oriëntatie, specifieke doelstellingen of karakter.

Samen met het evaluatiebureau voor hoger onderwijs AeQui en The New School Amsterdam hebben we een hulptool voor het Bijzonder Kenmerk Bildung ontwikkeld.

Ben je benieuwd naar het Bijzonder Kenmerk Bildung?

Neem contact op

Het Bildung Canvas: een hulpmiddel

Het Bildung Canvas biedt handvatten om Bildung in een opleiding gestructureerd in beeld te brengen. Als Bildung al geïntegreerd is in de opleiding, dan helpt het Bildung Canvas om het op dusdanige manier zichtbaar te maken dat het aansluit bij het NVAO-kader voor de aanvraag van het Bijzonder Kenmerk Bildung.

Het canvas is geen absolute meetlat, maar helpt je om nadrukkelijk te maken waarom, hoe en waar in de opleiding je in ontwikkeling bent en werkt aan het breed, betrokken en bewust opleiden van jouw studenten.

Net zozeer als Bildung uitgaat van voortdurende persoonlijke ontwikkeling, gaan we in het Bildung Canvas ervan uit dat een opleiding zich ook steeds verder ontwikkelt en zich expliciet verhoudt tot de eigen belanghebbenden, de omgeving en de maatschappij.

Heb je een hulpmiddel nodig bij het implementeren van Bildung?

Download het Bildung Canvas