Bildung voor Docenten

Wil je onderwijs een plek laten zijn waar jij samen met leerlingen of studenten ontdekt hoe de wereld van morgen eruitziet? Ben je benieuwd naar hoe het is als intrinsieke motivatie, exploratie, verbinding en creatie centraal staan in jouw lespraktijk?

Goed onderwijs valt of staat met de docent. Daarom bieden wij een open professionaliseringstraject aan waarbij inspireren, bewustwording en ervaren centraal staan.


Gedurende het traject Bildung voor Docenten leer je bewuster om te gaan met een veranderende wereld en ontdek je mogelijkheden om leerlingen mede-vormgever te maken van het onderwijs.

aanmeldenOf download de gratis brochure
Bildung Academie studenten in een kring
Informatie & aanmelden

In het kort

Tijdens dit traject gaan we als groep vanuit elkaars lespraktijk op zoek naar de kansen om leerlingen en studenten te inspireren. We willen leerlingen en studenten aanzetten om hun rol als mede-vormgevers van een veranderde wereld met lef en eigenzinnigheid te omarmen. We inspireren elkaar, experimenteren met nieuwe ideeën en oogsten de inzichten.

Voor wie?

Dit open professionaliseringstraject richt zich primair op alle docenten in het vo, mbo, hbo en wo.

Ben je werkzaam in een ander onderwijstype en geïnteresseerd in dit traject? Neem dan gerust contact op, dan kijken we samen of het past.

Bildung Alumni Isa

"Ik heb geleerd hoe je met elkaar van mening kan verschillen en toch kan kijken waar je wel verbinding kunt vinden, of dat we in ieder geval zo met elkaar kunnen samenleven dat het voor iedereen acceptabel is."

Petra Disse
Directeur C. Hummelingschool
Lees het hele verhaal

programmastructuur

In het pre-coronatijdperk werd Bildung voor Docenten driemaal georganiseerd en ontwikkelde het zich tot een programma van tien bijeenkomsten verspreid over een periode van acht maanden.

Momenteel is het programma in doorontwikkeling en kijken we opnieuw naar de vorm met eventueel geïnteresseerde deelnemers. Afhankelijk van jouw behoeftes wordt dit traject dus verder vormgegeven.

De volgende drie elementen staan centraal:

Inspiratie

Hoe ziet de ideale onderwijswereld eruit? Welke betekenis hebben kunst en actualiteit in de les? Wat gebeurt er in een groep als de minderheid een stem krijgt en hoe kun je dat ondersteunen? We gebruiken verschillende inspirerende voorbeelden en literatuur als materiaal voor het voeren van verdiepende gesprekken en het ontwerpen van experimenten in jouw lespraktijk.

Bewustwording

Samen met andere deelnemers ga je een nieuw leerproces aan, waarin je jouw kernwaarden en handelingen als docent onderzoekt en verscherpt. We zetten uiteenlopende actieve werkvormen en gesprekstechnieken in om met elkaar tot verdieping te komen, zoals de methode van Deep Democracy.

Ervaren

Aan de hand van persoonlijke leervragen en nieuw verworven inzichten, ga je het experiment aan in jouw eigen lespraktijk. Zo oefen je in daadkracht en creativiteit en onderzoeken we doorlopend wat voor jou werkt en wat niet. Dit traject sluit je af met een groepsmaterialisatie; samen organiseren we een ervaringsavond voor belangstellenden binnen het onderwijs, waarin de inzichten en experimenten gedeeld worden.

Bildung academie halfjaarprogramma
Bildung academie halfjaarprogramma
Bildung academie halfjaarprogramma
Bildung academie halfjaarprogramma

Wat je eruit haalt

  • Je plaatst jouw rol als docent bewuster binnen de context van een complexe, snel veranderende wereld en ontdekt mogelijkheden om jouw leerlingen of studenten te benaderen en te ondersteunen als mede-vormgevers van die wereld.
  • Je ontwikkelt je op gebieden zoals sociaal ondernemerschap, empathie, zelfkennis, daadkracht, ethiek en expressie.
  • Je doet kennis op over nieuwe werkvormen en gesprekstechnieken die helpen dialoog en verbinding te stimuleren.

experts

Om recht te doen aan de veelzijdigheid van het leven, vinden wij het belangrijk om verschillende experts uit diverse disciplines gedurende onze opleidingen uit te nodigen. Met een breed netwerk van meer dan 180 gastdocenten, betrekken wij tijdens dit traject daarom professionals uit domeinen zoals de politiek, het onderwijs, de wetenschap, het bedrijfsleven en de kunst.

In voorgaande programma's hebben onze trainers Koen Wessels, Yonathan Keren en Marijn Moerman het programma begeleid.

Koen Wessels
Koen Wessels
Coördinator & Trainer Bildung
Yonathan Keren
Yonathan Keren
Deep Democracy
Marijn Moerman
Marijn Moerman
Kunst

kosten

De totale kosten van dit traject bedragen € 2.450,- (exclusief BTW). Het is mogelijk om het bedrag in één keer of in drie termijnen te betalen.

faq

Wat is de intensiteit van het programma?

Iedere maand kom je gemiddeld één- tot tweemaal bijeen. Vooraf aan iedere sessie ben je (afhankelijk van je eigen enthousiasme) 1.5 tot 2 uur bezig met de voorbereiding.

Welke onderwerpen worden er behandeld?

Aan de hand van de behoeftes van de geïnteresseerde deelnemers, wordt de editie van dit traject verder vormgegeven. Inspiratie, bewustwording en ervaren staan daarbij centraal.

Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit?

Na het versturen van je aanmelding nemen wij telefonisch contact met je op. Tijdens dit gesprek stemmen wij vrijblijvend met elkaar af of dit traject aansluit op jouw behoeftes en geven we meer informatie over de inschrijvingsprocedure.

Bij het voltooien van je inschrijving vragen wij jou om een korte motivatiebrief van ± 500 woorden aan te leveren. Vervolgens nodigen we je uit voor een matchingstraject. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek zijn, maar ook een middag waar je andere potentiële deelnemers ontmoet of een assessment maakt.

Aan de hand van het matchingtraject kijken wij naar hoe het traject verder wordt vormgegeven. Behoeftes van jou als deelnemer worden dus doorvertaald in de definitieve invulling van dit traject. Hierna laten wij jou weten of je bent toegelaten en volgt de officiële startdatum met verdere informatie.

Op de hoogte blijven van deze opleiding? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Bedankt voor je inschrijving op onze nieuwsbrief!
We hebben je een mail toegestuurd met de bevestiging.
Oops! Something went wrong while submitting the form.