Bildung voor Docenten

Je voelt dat onderwijs zoveel meer kan zijn. Je wilt jouw leerlingen en studenten écht raken en door hen geraakt worden. Niet alleen focussen op cijfers, maar jongeren leren om samen met anderen richting aan hun leven te geven en maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen.

De najaarseditie van dit programma is momenteel helaas niet meer beschikbaar. In september maken we meer informatie rondom de volgende editie van Bildung voor Docenten bekend! Meld je aan om op de hoogte te blijven.

INSCHRIJVENAANMELDEN
Bildung Academie studenten in een kring
Informatie & aanmelden

PERSOONLIJK EN OPEN ONDERWIJS

Goed onderwijs draait niet alleen om het overdragen van kennis en vaardigheden, het stelt jongeren in staat om zichzelf als heel mens te ontwikkelen. Bildung biedt hen de houding en competenties om zich bewust en actief te verhouden tot zichzelf, elkaar en de wereld - om met dat vertrekpunt een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren. Zij leren hierbij om zelf richting en betekenis te geven aan hun leven en om over sociale, culturele en disciplinaire grenzen heen samen te werken. Dat vraagt om onderwijs dat verder gaat dan traditionele lesmethoden en analytisch denken. De rol van de docent is daarbij cruciaal en wordt alleen maar belangrijker.

Wat betekent Bildung in deze tijd? Hoe maak je Bildung concreet in de les van alledag? En wat moet er in een schoolorganisatie aanwezig zijn om Bildung werkelijk waar te maken?

In deze leergang ga je onder begeleiding van De Bildung Academie met deze vragen aan de slag. Aan de hand van interactieve werkvormen en met experts op het gebied van kunst, ondernemerschap, coaching en filosofie, geef je Bildung een plaats in jouw lessen. We onderzoeken wat Bildung voor jou als docent betekent en hoe je ermee aan de slag kunt. Ook in een drukke dagelijkse praktijk en te midden van organisatorische belemmeringen.

Zo zorgen we ervoor dat we Bildung na deze bijeenkomsten niet alleen belangrijk vinden, maar ook belangrijk maken.

Voor wie?

Leraren en docenten in het vo, mbo, hbo en wo, die de wil hebben om in hun persoonlijke en professionele leven meer focus te leggen op persoonsvorming en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Specifieke voorkennis is niet vereist. Het programma start met maximaal achttien deelnemers.

aanmeldenVRAAG INFO GESPREK AAN
No items found.

programmastructuur

In deze leergang onderzoek je samen met andere gedreven docenten wat Bildung voor jou als docent betekent en hoe je het concreet maakt binnen jouw onderwijs. Hierbij focussen we op vier dimensies:

Bildung als eigentijds ideaal

Wat is de oorsprong van het bildungsideaal? Wat is de betekenis van Bildung in deze tijd? En waarom is het nu misschien wel belangrijker dan ooit? Bij deze dimensie draait het om het ontwikkelen en kunnen uitdragen van een eigen visie op Bildung als cruciaal onderdeel van eigentijds onderwijs. We onderzoeken de relatie tussen Bildung en actuele educatieve termen als burgerschap, studentenwelzijn en 21st century skills samen met urgente uitdagingen als polarisatie en digitalisering in het klaslokaal.

Bildung als onderwijspraktijk

Bildung vraagt om nieuw onderwijs. Deze dimensie focust op de vertaling van Bildung als ideaal naar de les van alledag. Hoe begeleid je jongeren bij het ontwikkelen van hun empathische, expressieve, ethische en creatieve vermogens? Hoe zorg je voor inspiratie en motivatie bij je leerlingen? Je maakt kennis met belangrijke didactische en pedagogische bildungprincipes, leert praktijkvoorbeelden kennen en verbindt kennis en ervaring uit bijvoorbeeld de kunst, het bedrijfsleven, de sport, wetenschap en coaching met jouw lespraktijk. Je experimenteert binnen jouw eigen lessen met jouw persoonlijke leervragen en nieuwe verworven inzichten; leren door te doen.

Bildung als organisatieprincipe

Bildung is het meest gebaat bij een integrale benadering, niet iets wat zich binnen één los vak of een kleine werkgroep afspeelt. Deze dimensie gaat over de vraag wat er binnen een onderwijsorganisatie aanwezig moet zijn om Bildung waar te maken. Wat vraagt Bildung van directieleden en collega’s? Aan welke praktische en formele voorwaarden moet voldaan zijn om Bildung tot een levende praktijk te maken? Welke kansen zie je binnen jouw instelling? Deze vraagstukken gaan niet alleen over jouw rol als vakdocent, maar ook als collega, werknemer en veranderaar.

Jouw eigen Bildung

Wie of wat heeft jou gevormd tot de docent die je nu bent? Wat is jouw oorspronkelijke motivatie om het onderwijs in te gaan? Waar liggen de grenzen van jouw comfortzone en hoe vaak durf je daar in je lessen overheen te gaan? Voor Bildung geldt: practice what you preach. Bij deze dimensie staan daarom jouw waarden, talenten, kwaliteiten en valkuilen centraal. Jouw eigen Bildung. Je onderzoekt jouw vorming als docent en bepaalt welke doelen je jezelf na de leergang wilt stellen.

Bildung academie halfjaarprogramma
Bildung academie halfjaarprogramma
Bildung academie halfjaarprogramma
Bildung academie halfjaarprogramma

WAT JE ERUIT HAALT

Na deze leergang:

  • Heb je een eigen theoretisch en praktisch onderbouwde visie op Bildung ontwikkeld.
  • Ben je in staat om bildungprincipes te vertalen naar jouw eigen onderwijspraktijk, in concrete werkvormen, methodes en didactische en pedagogische interventies.
  • Ben je je bewust van jouw eigen bildungpotentieel als docent. Je leert manieren kennen waarop jij kunt bijdragen aan de persoonsvorming en het maatschappelijk bewustzijn van je leerlingen of studenten, vanuit de verschillende docentrollen die je vervult.
  • Ben je je bewust van de bijdrage die jij kunt leveren in het realiseren van bildungonderwijs binnen jouw schoolorganisatie als onderwijsprofessional, collega en veranderaar.
  • Heb je een duidelijk idee van jouw waarden, kwaliteiten, uitdagingen en ambities omtrent jouw persoonlijke ontwikkeling als bildungdocent en heb je enkele concrete vervolgstappen en strategieën geïdentificeerd om hier na de leergang verder mee aan de slag te gaan.

aanmeldenVRAAG INFO GESPREK AAN

trainers en gastexperts

Tijdens dit traject word je begeleid door een bildungtrainer: een professional van De Bildung Academie die het programma zowel inhoudelijk als organisatorisch begeleidt. De trainer is iedere bijeenkomst aanwezig, begeleidt enkele programmaonderdelen en is je aanspreekpunt voor individuele begeleiding en vragen.

Daarnaast leveren gastexperts uit het netwerk van De Bildung Academie een bijdrage. Zij zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke domeinen zoals de politiek, het onderwijs, de wetenschap, het bedrijfsleven of de kunst en brengen nieuwe perspectieven mee om naar jouw docentrol en onderwijs te kijken.

kosten

De totale kosten van dit traject bedragen € 2450,- (exclusief BTW). Het is mogelijk om het bedrag in één keer of in drie termijnen te betalen.

faq

Wat is de intensiteit van het programma?

Het programma bestaat uit acht fysieke bijeenkomsten van drie uur, verspreid over zes maanden en vindt plaats op een van de (partner)locaties van De Bildung Academie in Amsterdam.


Naast de bijeenkomsten besteed je tussen iedere bijeenkomsten ongeveer twee à drie uur aan het uitvoeren van voorbereidende opdrachten en het lezen/bekijken van verdiepende bronnen en materialen.

Wat zijn de precieze programma data?

De najaarseditie van dit programma is helaas niet meer beschikbaar. In september maken we meer informatie rondom de volgende editie van de leergang Bildung voor Docenten bekend! 

Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit?

1.ONLINE INSCHRIJVEN
Enthousiast geworden? Je schrijft jezelf via deze link op onze website in voor de leergang Bildung voor Docenten.

2.MATCHINGSGESPREK
Na je inschrijving vindt er een matchingsgesprek (25 - 30 min) plaats waarin we kort met elkaar kennismaken en verkennen of jouw leerbehoeftes aansluiten op het programma.

3.OVEREENKOMST

Is er een match? Dan ontvang je de onderwijsovereenkomst en ben je na ondertekening daarvan officieel toegelaten tot het programma.

Ontvang je een certificaat?

Na afloop van de leergang ontvang je een certificaat van deelname indien:

  • Je minstens zeven van de acht bijeenkomsten aanwezig bent geweest.
  • Je alle opdrachten tijdig en volledig heb volbracht.
HEB JE ANDERE VRAGEN?

Heb je interesse, maar zijn nog niet al je vragen beantwoord? Of past het programma je nu niet? Neem gerust contact met ons op, dan verkennen we op basis van jouw behoefte en actuele situatie welk traject bij jouw past. Zoals:

BILDUNG VOOR DOCENTEN: ORGANISATIETRAJECT
Volg de leergang Bildung voor Docenten samen met collega's en verbindt de Bildung-dimensies direct met jullie organisatiecultuur, uitdagingen en werkwijzen.

BILDUNG VOOR DOCENTEN: 1-OP-1 TRAJECT

Ga samen met een Bildung-professional aan de slag om de vier Bildung-dimensies te verbinden met jouw onderwijspraktijk en werk aan jouw persoonlijk-professionele ontwikkeling.

WIE ZIJN WIJ?

Het onderwijs raakt de essentie niet. Efficiëntie geeft te weinig diepgang, een massacollege te weinig verbinding. Is dit echt wat het is? Er moet meer in zitten dan we er nu uit halen.

In 2014 ontstond bij een groep studenten en docenten uit het hele land de urgentie om niet met dit gevoel rond te blijven lopen, maar er iets aan te doen. Een bottom-up initiatief van mensen met de wil om een positieve verandering binnen het onderwijssysteem teweeg te brengen. Op het grote verlangen naar meer ruimte binnen het onderwijs voor de ontwikkeling van mensen zagen zij het antwoord in Bildung: je actief, bewust en ethisch verhouden tot je innerlijke zelf, de ander en de wereld.

In onze ideale wereld brengen we zo veel mogelijk mensen in contact met zichzelf en in verbinding met anderen om persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen als collectief aan te pakken. Daarom bouwen we aan de universiteit van de 21e eeuw. Dat doen we samen met Het Bildung Netwerk dat bestaat uit nieuwe generaties studenten en (young) professionals, docenten, kunstenaars, wetenschappers en organisaties binnen de publieke sector, het onderwijs en B Corps.

Op de hoogte blijven van deze opleiding? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Bedankt voor je inschrijving op onze nieuwsbrief!
We hebben je een mail toegestuurd met de bevestiging.
Oops! Something went wrong while submitting the form.