Over ons

ANBI-status

ANBI-status

Meer over onze ANBI-status

De Bildung Academie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij ons voor tenminste 90% inzetten voor het algemeen nut.

Bestuurssamenstelling

De Bildung Academie heeft een bij wet vastgesteld orgaan: het stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit Michiel Tolman (voorzitter), Durk Gardenier (penningmeester) en Dylan Vianen (secretaris).

Daarnaast heeft De Bildung Academie een uitvoerend team, en diverse uitvoerende bildungprofessionals en diverse bouwers (vrijwilligers) die verantwoordelijkheid dragen voor de operationele activiteiten.

Verdere inrichting

De leden van het stichtingsbestuur ontvangen in de hoedanigheid als stichtingsbestuurder geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder bij De Bildung Academie. De bestuursleden kunnen uitsluitend gemaakte onkosten declareren bij De Bildung Academie.

Indien bestuursleden in een andere functie werkzaamheden verrichten voor de stichting, is het mogelijk dat hier wel een afzonderlijke beloning tegenover staat. Deze is altijd gelijkwaardig aan beloningen voor niet-bestuursleden.

Het stichtingsbestuur bindt de stichting en controleert de financiële huishouding er van i.s.m. met haar financiële partners zoals loonadministrateur People & Payment en financieel administrateur De Jong Administratie. De bestuurders van de stichting hebben evenveel stemrecht. Geen van de betrokkenen kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. De financiële administratie (inclusief het opstellen van de jaarcijfers) en loonadministratie van de stichting zijn uitbesteed aan een derde partij.

Het uitvoerende team is in loondienst bij Stichting De Bildung Academie en is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de academie. Het salaris is conform de wettelijke salarisschalen voor (universitair) onderwijs (cao-NU).

Overige professionals van De Bildung Academie worden aangenomen op basis van een x-uren contract of gecontracteerd door middel van ‘overeenkomst van opdracht’. Enige vergoeding hierin heeft eveneens een relatie tot bovengenoemde salarisschalen. De Bildung Academie is een stichting zonder winstoogmerk. Alle middelen worden benut om haar algemeen nut beogende missie te realiseren.

Los van een buffer om aan verplichtingen te kunnen voldoen, om tegenvallers te kunnen opvangen (zeker ook in de context van COVID-19 en het daardoor annuleren van fysieke bildungprogramma’s) en om zo de continuïteit van de stichting te borgen, streeft de stichting niet naar vermogensopbouw.De middelen van de stichting worden beheerd door Triodos bank, mede omdat wij achter de missie van de bank staan: “om geld te laten werken voor een mooiere samenleving.”

Steun ons

Wil je ons steunen om onze activiteiten voort te zetten, die nodig zijn om onze missie te realiseren?

Je kunt doneren via:

IBAN: NL06 TRIO 0390 1042 48
RSIN: 854933992

Statutaire gegevens

Stichting De Bildung Academie
KvK-nummer: 62728954
RSIN/fiscaal nummer: 854933992
BTW-nummer: 854933992B01

Jaarverslagen

Publicatie ANBI 2022

Jaarverslag 2022

Publicatie ANBI 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Vragen? We helpen je graag.