Eugène Sutorius

Eugène Sutorius

Emeritus hoogleraar Eugène Sutorius is grondlegger, oud-voorzitter en (gast)docent bij De Bildung Academie

Eugène Sutorius is oprichter en voorzitter van de Amsterdamse Retoricakamer, doceert Retorica aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies en is hoogleraar Strafrechtwetenschappen aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Ook speelde hij een grote rol in de maatschappelijke discussie in de legalisatie van stervenshulp voor ouderen als toenmalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en lid van het burgerinitiatief "Uit vrije wil".

Meer over de persoon

Eugène Sutorius wordt ook wel één van de mooist sprekende hoogleraren van Nederland genoemd. Met zijn contemplatieve en reflecterende houding weet hij mensen bewust te maken van de wereld waarin zij leven.

Hij heeft een diep gekoesterde wens om samen met studenten een onderwijsomgeving te realiseren waar persoonlijke ontwikkeling en het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staat.

Zo wordt er bijvoorbeeld in het huidige onderwijs te weinig aandacht gegeven aan welsprekendheid of hoe je mens bent in de moderne maatschappij.

Om deze verandering waar te maken, moeten we onderwijs anders opzetten. Uiteraard met behoud van de vakinhoudelijke waarde en de kwaliteit. Het kennen en kunnen blijft belangrijk, maar het worden van een breed ontwikkelt mensen is dat ook.

Essentiële ingrediënten hiervoor zijn ethiek, kunst, empathie, kritische analyse, het organiseren van je eigen tegenspraak en retorica in de breedste vorm.

Zowel de ervaring uit zijn carrière binnen de advocatuur en rechtskunde, als kennis in strafrecht en kunde in retorica neemt Eugène Sutorius mee als docent. Zijn toegewijde attitude zet aan om door inspiratie en passie aan de slag te gaan met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Wat anderen zeggen

Kwalificaties

Media